Mgr. Eva Klenerová

terapeutka

Specializace:
individuální a skupinová terapie, arteterapie

Kontakt

e-mail: klenerova@psychosomatika.cz

Mgr. Eva Klenerová

Odborný profil

vzdělání:

1996 – 1997 kurz neverbálních technik Psychoterapeutické společnosti ČLS (Dr. Jitka Vodňanská, Mgr.Yvonna Lucká, Dipl.arteterapeut Beate Albricht

1998 seminář PPP Lektor Phdr. Jana Kocourková

1999 víkendový seminář relaxačních technik, klinika ESET

1999 – 2001 IPVZ Brno, Ošetřovatelská péče v psychiatrii

2004 – 2008 Sebezkušenostní výcvik ve skupinové psychoterapii, Skálův institut,

Apolinářská 4, Praha 2

2008 – 2010 Vysoká škola zdravotnická (magisterské studium),o.p.s. Praha 5, Duškova 7

2010 –  individuální výcvik v České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii – ČSPAP

2010 –  hostující člen ČSPAP

2013 – účastník Seminářů psychoanalytického myšlení

 

profesní životopis:

1992 – 1994: 1 LF UK VFN, Praha

1994 – 1996: Psychiatrická klinika 1.LF UK a VFN, Ke Karlovu 13, Praha 2

1996 – 2005: Psychoterapeutická, psychosomatická klinika ESET s.r.o., Vejvanovského 1610, Praha 4, Denní stacionář hraničních poruch osobnosti, Denní stacionář pro léčbu psychóz

2000 – 2002  klub PPP klinika ESET s. r. o., Vejvanovského 1610

2005 – 2013: Psychoterapeutické středisko Břehová, Břehová 3, Praha 1, Denní stacionář pro neurotické pacienty ( psychoterapeutické skupiny, arteterapie, relaxace)

2013 – dosud : Psychosomatická klinika, Patočkova