MgA. Vendula Ježková, Ph.D.

terapeutka, lektorka

Kontakt

e-mail: jezkova@psychosomatika.cz

MgA. Vendula Ježková, Ph.D.

Odborný profil

Vzdělání

2008 – 2016 Ph.D. (tvůrčí umění, herecká tvorba) Interní doktorandka, lektorka herecké propedeutiky, asistentka hereckého ateliéru Janáčkova akademie múzických umění, Divadelní fakulta

2002 – 2006 MgA. (činoherní herectví) Janáčkova akademie múzických umění, Divadelní fakulta

2004 Stáž na Filmové škole v polské Lodži (činoherní a filmové herectví) Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera

 

Zkušenosti

Vedení kurzů herectví – platforma JustMonkeys (od r. 2020 členem Asociace nezávislých divadel).

Herecké hostování – Divadlo Husa na provázku, Divadlo pod Palmovkou.

Vedení semináře na JAMU – filmová technika herectví. Vedení semináře na JAMU – herecká propedeutika.

Absolvované kurzy a workshopy

Alexej Levinskij – biomechanická cvičení V. Mejercholda

Viliam Dočolomanský – scénický tanec Václav Martinec – exprese těla, propojení dechu, hlasu a pohybu

Zoja Mikotová – scénická metafora tělem

Sumako Koseki – japonský tanec butó

Teresa Nawrot – herecká technika J. Grotowského

Mariusz Gołaj – vokální techniky Gardzienice vycházející z J. Grotowského

Ctibor Turba – comedie dell atre, práce s maskou

Ivan Vyskočil – dialogické jednání