Kateřina Erlebachová

bodyterapeutka, lektorka

Odborný profil

Praxe: 

 • od r. 2006 Vedení seminářů se zaměřením na osobnostní rozvoj
 • od r. 2011 práce na PSK v týmu terapeutů
 • od r. 2011 Asistence na kurzech pro maséry
 • od r. 2013 do r. 2016 Co-facilitace Psychosomatických dílen zaměřených na supervizi pro psychology fyzioterapeuty a terapeuty zaměřené na tělo

Zaměření :

 • Body- terapie s psychosomatickým zaměřením
 • Terapeutické masáže
 • Provázení v Mindfulness
 • Poradenství zaměřené na tělo
 • Provázení seminářů
 • Přednášková činnost

Vzdělání:

 • Pražská psychoterapeutická fakulta VIAP
 • Akreditovaný výcvik v Biosyntéze
 • Psychoterapeutické minimum

Odborné semináře, stáže, kurzy: 

 • Akreditovaný výcvik Deep Draining
 • Akreditovaný výcvik: Biodynamická práce s tělem
 • Biodynamické masáže jako podpůrná metoda psychoterapie (uvolnění na buněčné úrovni) pod vedením terapeutky RNDr. Květy Paluskové
 • Akreditovaný výcvik : Neverbální techniky komunikace
 • Akreditovaný výcvik : Práce s tělem v psychoterapii
 • Akreditovaný výcvik : Telefonické krizové intervence
 • Tři roky sebe zkušenostní skupinu v Pesso Boyden System Psychomotor Therapy pod vedením PhDr.Yvonny Lucké a PhDr. Luboše Kobrleho
 • Hloubková práce s tělem a dechem a integrativní masáže podle Dr. Schmitta pod vedením terapeutky Dagmar Jančové
 • Semináře: Techniky monitoringu tělesného prožívání “Focusing”1,2,3
 • Seminář: Od fragmentace k integraci, aspekty práce s traumatem v kontextu Biosyntézy
 • Rekvalifikační kurz rekondičních a relaxačních masáží (Dexter Academy)
 • Specializovaný kurz masáží pro těhotné a děti (Dexter Academy), Breussova masáž  (Dexter Academy)
 • Výcvik „Anatomie v pohybu“ v celoročním formátu pod vedením Zuny a Milana Kozánkových (SK)