Kateřina Erlebachová

bodyterapeutka, lektorka

Odborný profil

Praxe: 

 • od r. 2006 Vedení seminářů (Mindfulness, Sebepéče, Bodyterapie, Charakterové struktury apod.)
 • od r. 2011 práce na PSK v týmu terapeutů
 • 2011 – 2018 Kurzy pro maséry/práce s dotekem
 • 2013 – 2016 Co-facilitace Psychosomatických dílen pro psychology, psychoterapeuty a fyzioterapeuty

Vzdělání:

 • Pražská psychoterapeutická fakulta VIAP
 • Akreditovaný výcvik v Biosyntéze
 • Psychoterapeutické minimum
 • Akreditovaný výcvik Deep Draining
 • Akreditovaný výcvik: Biodynamická práce s tělem
 • Biodynamické masáže jako podpůrná metoda psychoterapie pod vedením terapeutky RNDr. Květy Paluskové
 • Akreditovaný výcvik : Neverbální techniky komunikace
 • Akreditovaný výcvik : Práce s tělem v psychoterapii
 • Akreditovaný výcvik : Telefonické krizové intervence
 • Akreditovaný výcvik: EMDR
 • Tři roky sebe zkušenostní skupinu v PBSP pod vedením PhDr. Yvonny Lucké a PhDr. Luboše Kobrleho
 • Hloubková práce s tělem a dechem a integrativní masáže podle Dr. Schmitta pod vedením terapeutky Dagmar Jančové
 • Semináře: Techniky monitoringu tělesného prožívání “Focusing”1,2,3
 • Seminář: Od fragmentace k integraci, aspekty práce s traumatem v kontextu Biosyntézy
 • Rekvalifikační kurz rekondičních a relaxačních masáží (Dexter Academy)
 • Výcvik “Anatomie v pohybu” Pohybové trendy souč. tance Zuzana a Milan Kozánkovi (SK)
 • Kurz Biosyntézy (ČIB): Terapeutická práce se skupinou
 • Studium Mindfulness: European Institute of Applied Buddhism, Irsko