PhDr. Marie Hlaváčová

bodyterapeutka, masérka

Specializace:
jemné techniky, biodynamické masáže, práci s dechem, focusing, bio-release monolog, imaginaci, poradenství v oblasti zdravého životního stylu

Kontakt

e-mail: hlavacova@psychosomatika.cz

PhDr. Marie Hlaváčová

Odborný profil

vzdělání, kurzy, výcviky

2013 – 2014 Kurz Terapeutické masáže a deep draining dle G. Boyesen (K. Palusková)

2003 – 2009 Výcvik v psychoterapii zaměřené na tělo garantovaný E. S. B. P. E. v Lubecku (E. Weidenfeld, K. Palusková, E. Boyesen, M. L. Boyesen)

2008 – masáže Dr. Schmitta I., II. integrativní práce s tělem a prohloubení dechu (D. Jančová)

2007 – akreditovaný kurz Bazální stimulace (K. Friedlová)

2007 – spirituální péče ve zdravotnictví

 

Pražská psychoterapeutická fakulta VIAP

2002 – 2003 Postupy v komunitní a skupinové psychoterapii (J. Růžička)

semináře: Neverbální techniky, Transakční analýza, Dramaterapie aj.

 

1980 – 1985 FF UK Praha, obor Pedagogika – Péče o nemocné

1987 Rigorózní zkouška FF UK

 

praxe

od r. 2003 pracuji terapeuticky s klienty pomocí doteku, masáží a jiných biodynamických technik

od r. 2006 workshopy pro nelékařské zdravotnické pracovníky zaměřené na rozvoj tělesného vnímání, práci s dotekem, bodyterapii, sebepoznávací techniky, komunikaci s klienty, prevenci syndromu vyhoření

od r. 2008 vedení volitelného předmětu Základy bodyterapie na 2. LF UK

2009 vedení seminářů Úvod do bodyterapie pro lékaře a nelékařské zdravotnické pracovníky

1985 – 2013 praxe v oblasti vzdělávání budoucích lékařů, sester a dalších nelékařských zdravotnických pracovníků