BcA. et Bc. Ing. Radka Josková

psychoterapeutka, arteterapeutka

Specializace:
skupinová analýza a arteterapie

Kontakt

e-mail: joskova@psychosomatika.cz

BcA. et Bc. Ing. Radka Josková

Odborný profil

Profesní vzdělání a praxe: