Mgr. Silvie Struková

klinická psycholožka, bodyterapeutka

Specializace:
individuální psychoterapie (gestalt terapie, psychoterapie zaměřená na tělo), psychologické poradenství, krizová intervence, skupinová psychoterapie

Kontakt

e-mail: strukova@psychosomatika.cz

Mgr. Silvie Struková

Odborný profil

vzdělání, výcviky:

2009: Funkční specializace v systematické psychoterapii

2008: Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru klinický psycholog

2008: Atestace z klinické psychologie

 

2003- 2009: Výcvik v psychoterapii zaměřené na tělo (E. Weidenfeld, K. Palusková, E. Boyesen, M. L. Boyesen)

2007-2008: Základní kurz v Rorschachově metodě (J. Ženatý, IPVZ)

2001-2003: Dvouletý postgraduální výcvik v gestalt terapii (IGT)

1996-2000: Systematický psychoterapeutický výcvik v gestalt terapii (IGT Praha)

2000-2001: Výcvik v telefonické krizové intervenci (SOS centrum Diakonie)

1999-2000: Kurz Sebevyjádření pomocí výtvarných prostředků – aktivní imaginace jako metoda zkoumání struktury nevědomí a jeho obrazů (K. Ženatá)

 

1996-2003: Filozofická fakulta UK, jednooborová psychologie, zaměření na klinickou psychologii

1991-1996: Přírodovědecká fakulta UK, obor biologie

 

kurzy:

2005-2008: Semináře IPVZ (ROR pro pokročilé – N. Kubíčková, Diagnostika poruch osobnosti – M. Preiss aj.)

2004: Tělo a krize (Y. Lucká, L. Kobrle)

2003: Úvod do psychosomatické medicíny (IPVZ)

2003: Sen v jungovské psychoterapii (L. Běťák)

2000: „Jak se dělá“ skupinová a komunitní psychoterapie (J. Růžička)

 

praxe:

od 2014:  Psychosomatická klinika

od r. 2011 – asistentka a překladatelka na výcviku v psychoterapii zaměřené na tělo

od r. 2006: Denní psychoterapeutické sanatorium Ondřejov (klinická psycholožka a psychoterapeutka)

2008: lektorka vzdělávacího programu v rámci projektu JPD3 „Kvalitní pracovníci – kvalitní služba“  pro pracovníky o.s. Nový prostor

2005-2006: Psychosomatická klinika (psycholožka a psychoterapeutka)

od r. 2004:  soukromá psychologická praxe (psychologické poradenství a diagnostika)

2004-2005:  Sanima – nestátní zdravotnické zařízení (psycholožka a psychoterapeutka)

2003-2008: lektorka kurzů krizové intervence a telefonické krizové intervence

2002: pomoc při povodních v rámci psychosociálního týmu ADRA

2000- 2004: SOS centrum Diakonie ČCE (krizová intervence, psychoterapie)

2000: resocializační program pro mladistvé s poruchami chování pořádaném OkÚ Liberec