Mgr. Sandra Gembčíková

psycholožka

Specializace:
individuální a skupinová psychoterapie (KBT), poradenství, kurzy asertivity

Mgr. Sandra Gembčíková

Odborný profil

praxe:

2013 – dosud Psychosomatická klinika, Salus – individuální KBT poradenství a psychoterapie, koterapeutka na KBT skupině pro úzkostné poruchy

2012 – 2015 Pražská linka důvěry – konzultantka

2010 – 2016 Nízkoprahové středisko Drop In o.p.s. – terapeutka, koordinátorka stáží

2010  – Žabka, a.s.- administrativní pracovník HR

2007 – 2011 Asistence o. s. – osobní asistentka lidem s postižením

vzdělání a kurzy:

2006 – 2015 FF UK, obor Psychologie, Mgr.

2002 – 2007 FF UK, obor Kulturologie, Mgr.

2015 – dosud Výcvik v motivačních rozhovorech

2014 – Výcvik v internetovém poradenství

2011 – 2015 Psychoterapeutický výcvik v KBT

2011 – Psycholog ve zdravotnictví

2011 – Kurz telefonické krizové intervence

2009 – Kurz pro pracovníky v sociálních službách