Kristýna Lucáková

terapeutka

Specializace:
skupinová terapie, stacionární terapie

Kontakt

e-mail: lucakova@psychosomatika.cz

Kristýna Lucáková

Odborný profil

Od roku 2010 jsem pracovala na Psychosomatické klinice v case managementu a jako koterapeutka na skupinových programech. Jako asistentka působím v Institutu psychosomatické supervize při Psychosomatické klinice. Absolvovala jsem několik stáží, akreditovaných vzdělávacích programů a seminářů (stáže v Psychiatrickém centru Praha v pavilónech č. 19 a 23 Psychiatrické nemocnice Bohnice, v organizaci Remedium Praha programy Základní krizovové intervence a Základů práce s dítětem v krizi, při Pražské vysoké škole psychosociálních studií seminář relaxačních technik). Jsem kandidátkou skupinové sekce České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii, nyní v supervizní skupině PhDr. Luďka Vrby. Jsem členkou Společnosti psychosomatické medicíny ČLS JEP.