Eliška Eislerová

recepční a koordinátorka vstupních vyšetření

Kontakt

e-mail: eislerova@psychosomatika.cz

telefon : 731 620 200

Eliška Eislerová