Anna Kárníková

recepční a koordinátorka vstupních vyšetření

Kontakt

e-mail: karnikova@sychosomatika.cz

telefon recepce : 233 351 741, 731 620 200

Anna Kárníková