Bc. Anna Kárníková

koordinátorka léčebných programů

Specializace:
koordinace péče, organizace programů, pregraduální a postgraduální výuky, správa databází a kartotéky

Kontakt

e-mail: karnikova@psychosomatika.cz

telefon recepce : 233 351 741, 731 620 200

Bc. Anna Kárníková