Jana Knauerová

koordinátorka recepce

Specializace:
kontakt s pacienty, podávání aktuálních informací, správa veškeré recepční agendy

Jana Knauerová