Tým lékařů a terapeutů

Hlavní filozofií Psychosomatické kliniky je komplexní multioborový přístup a týmová spolupráce.

O pacienty pečuje multidisciplinární tým (42 odborníků), který se skládá z lékařů různých klinických somatických oborů (všeobecné lékařství, interní lékařství, pneumologie, chirurgie) se vzděláním a zkušenostmi v psychosomatice, z psychiatrů s psychoterapeutickým vzděláním a z humanitně vzdělaných odborníků, psychologů a fyzioterapeutů. Všichni úzce spolupracují nad komplikovanými případy psychosomatických pacientů.

ředitel
fyzioterapeuti
lékaři specialisté
terapeutické masáže, poradenství zaměřené na tělo
psychiatři
psychologové
psychoterapeuti

Někteří naši terapeuti jsou lektory psychoterapeutického výcviku Integrace v psychoterapii.