PRO KLIENTY

Tato část je určena klientům, zde můžete:

Vstoupit do zabezpečené zóny, kde můžete vyplňovat dotazníky určené k vyhodnocování efektivity již probíhající léčby(do této zóny mohou vstoupit jen klienti, u nichž již léčba probíhá nebo byla ukončena)

Před první návštěvou kliniky  vyplňte prosím následující dotazníky:
Anamnestický dotazník
Dotazník OQ-45

Připravujeme rovněž krátké dotazníky,  jejichž vyplněním si budete moci ověřit, jaký je Váš celkový zdravotní a psychický stav, míra stresu, mezilidské vztahy. Na základě souhrnného skóru se poté vygeneruje automatická zpráva.

Programy:

  • Denní stacionář – možnost průběženého přihlašování na kontaktech recepce níže, délka trvání: 8 týdnů,  hrazen pojišťovnou (kromě OZP – 207), příspěvek na materiál a občerstvení 1000,- Kč, vedoucí terapeuté – Mgr. Michaela Lipková, Mgr. Martin Klouda, přihlášení na stacionar@psychosomatika.cz nebo na recepci tel.  233 351 741, 731 620 200 a mailech klinika@psychosomatika.cz, programy@psychosomatika.cz.
  • Ženská skupinová terapie – dlouhodobá, polootevřná – čtvrtky od 17:30, MUDr. Šroubková a MUDr. Jirmanová, info na recepci 222 351 741, 731 620 200 či mailem klinika@psychosomatika.cz, programy@psychosomatika.cz.
  • Skupinová terapie – dlouhodobá, polootevřená – pondělky od 18.05 – pro ženy i muže, Mgr. Milan Stiburek a PhDr. Benešová, info o objednání pro vstupní pohovor a volných místech na tel. 233 352 741,  731 620 200 či mailem.
  • Frakcionovaný stacionář – MUDr. Jaromír Kabát, MUDr. Pokorná, hrazen pojišťovnou, dotazy a zápis do dalšího běhu – na recepci – tel.  233 351 741, 731 620 200, maily klinika@psychosomatika.cz, program@psychosomatika.cz.
  • Focusingkurz  i indivuduálně u fyzioterapeutky Barbory Matějové, info o objednání – na recepci tel. 233 351 741, 731 620 200, či mailem.
  • Skupinová léčebná tělesná výchova – čt 16:00 – 17:15, vedoucí kurzu  Barbora Matějová, délka trvání: 3 měsíce, až 8 klientů, zápis do dalšího běhu na recepci nebo na tel.  233 351 741, , 731 620 200, hrazeno pojišťovnou (poj. bez smlouvy – 300,- Kč)
  • Bodyterapeutická skupina – po 9:00 a út 17:30, vede Mgr. Jiří Macháček, hrazeno pojišťovnou, info a přihlašování na recepci, tel 233 351 741, 731 620 200 nebo na e-mail: programy@psychosomatika.cz – je možné hlásit se na násl. běhy
  • Kurz asertivity – probíhá v Poradenském centru Salus v pravidelných cyklech (nebližší od března 2017) – přihlašování na recepci na tel.  233 351 741, 731 620 200 – hradí si klient – kurzovné 3 000,- Kč, 8 sektání
  • Skupinová KBT – pro pacienty s úzkostí, depresí a fobiemi, skupinu vede Mgr. Roman Pešek. Ve skupině od 6. března 2017 je ještě několik posledních míst volných. Další analogický blok 15ti skupinových setkání, do kterého se lze už také hlásit, bude zahájen10. července 2017. Je možné se průběžně přihlašovat- bližší info a objednání
  • další rozvojové a léčebné programy viz novinky