Skupina nácviku asertivní komunikace Hrazeno pojišťovnou

  • Umíte otevřeně vyjadřovat své pocity?
  • Dokážete druhému naslouchat, aniž byste ho přerušovali?
  • Umíte požádat druhé lidi o laskavost?
  • Dokážete upřímně pochválit?
  • Řeknete jasně ne, když to tak cítíte?
  • Dokážete kritizovat konstruktivně?
  • Vyjadřujete svůj hněv, když se zlobíte?
  • Jste schopni někomu říci, že ho máte rádi?
  • Dokážete přijímat kritiku bez odvety nebo sebeobviňování?

Ve všech těchto oblastech můžete uplatnit asertivní dovednosti. Tyto dovednosti je možné se naučit a rozšířit si tak repertoár chování, jaký máme k dispozici.

Skupina je hrazena ze zdravotního pojištění a je určená pro pacienty s diagnózou z okruhu úzkostných a psychosomatických obtíží. Pro zařazení do skupiny je potřeba absolvovat individuální vstupní rozhovor s terapeutkou (termíny vám budou sděleny po přihlášení do skupiny) a zajistit si doporučení typu K, které může vystavit praktický lékař nebo psychiatr.

Skupina nácviku asertivní komunikace bude probíhat od října. Je možné se hlásit.

Uskuteční se 8 setkání o počtu max. 9 účastníků, ve frekvenci 1x týdně, vždy ve čtvrtek od 17:30 do 19 hod.

Skupina bude začínat na podzim, nyní evidujeme náhradníky.

Skupinu vede KBT terapeutka Mgr. Sandra Gembčíková 

Přihlášení je možné na adrese: klinika@psychosomatika.cz