Psychoterapeutická skupina psychoanalyticky orientovaná Nehrazeno pojišťovnou

Poradenské centrum Salus přijímá klienty do psychoanalyticky orientované psychoterapeutické skupiny,

Skupina je vhodná pro ty, kteří trpí různorodými psychickými potížemi – od neurotických (jako jsou např.: úzkosti, deprese, fobie) po potíže osobnostní či vztahové. Je vhodná i pro pacienty s obtížemi, psychosomatického charakteru, motivované k psychoterapeutické léčbě. Přiléhavá jsou i témata osobnostního růstu.

Skupina je hrazena přímo klienty, cena je paušálně stanovena na  900,-Kč za jeden měsíc. Nyní nabíráme nové klienty.

Pro podrobnější informace a objednání ke vstupnímu pohovoru kontaktujte přímo skupinovou terapeutku Kristýnu Lucákovou nebo vyplňte formulář níže.


Každý z nás je součástí nějakého kolektivu, společenství – skupinová terapie je tak vysoce účinnou psychoterapeutickou modalitou, která nám může velmi autenticky dopomoci k novým poznatkům o sobě a o svém fungování v lidských skupinách. Dokáže přinést užitek přinejmenším stejný jako psychoterapie individuální. Nabízí vhled a porozumění pro myšlenky, emoce, chování a vztahy jedince.

Psychoterapeutické skupina poskytuje prostor, ve kterém spolu mohou klienti svobodně komunikovat, ve kterém mohou rozpoznat to, co je pro ně v jejich mezilidském fungování nevýhodné, porozumět tomu a tyto vzorce poté účelně měnit.

K terapeutické změně dochází souhrou mnoha faktorů. V psychoterapeutickém procesu získáváme větší porozumění pro sebe – své myšlenky, pocity, svá jednání. V psychoterapeutické skupině přirozeně rekapitulujeme vztahové zkušenosti, které si neseme z naší první a nejdůležitější skupiny – původní rodiny. Tato naše dřívější vztahová zkušenost (často s nevyřešenými konflikty) je ve skupině opět prožita, ale jinak, korektivně. Umožní tak porozumění našemu aktuálnímu prožívání a případnou změnu. Ve skupině rozvíjíme své schopnosti v mezilidské komunikaci – nacházíme v sobě navzájem vzory, začínáme experimentovat s novými způsoby chování a vztahování se k ostatním lidem. Ve skupině dostáváme i tím, že sami dáváme – nabýváme (často novou) zkušenost, že si můžeme být navzájem užiteční. Postupně se rozvíjející pocit soudržnosti umožňuje sdílení, vede k uklidňujícímu zjištění, že naše problémy jsou obecně lidské, často si podobné, jsme “na stejné lodi”. Skupinový terapeut zajišťuje naplňování základních podmínek, aby k takovému léčebnému procesu mohlo dojít – naplňování pravidel zajišťujících hranice a tedy bezpečí a důvěru. Poskytuje strukturu, informace a výklad, dodává a udržuje naději a pozitivní očekávání.

Zavolejte, napište nám nebo vyplňte formulář níže.

(po - pát, 9:00 - 15:00)