Nácvikový kurz asertivní komunikace Hrazeno pojišťovnou

Co je asertivita a její význam

Asertivita je způsob přiměřeného sebeprosazování se s plným respektem k právům druhého člověka. Je to umění jednat bez úzkosti, napětí, agrese a zároveň vyjadřovat své pocity, názory a potřeby. Na rozdíl od agresivity upřednostňuje spolupráci a usiluje o porozumění. Být asertivní znamená umět se prosadit, stát si na svých právech a zároveň respektovat práva ostatních.Tento způsob komunikace je založen na mnoha asertivních dovednostech. Asertivní jednání je ale jen jedna z možností, jak se chovat – také se můžeme ve vztahu k druhým lidem, ale také sami k sobě, chovat agresivně, pasivně nebo manipulativně.

Asertivita má vysoký psychohygienický potenciál a nácvik asertivních dovedností je standardní účinnou metodou pro prevenci a léčbu úzkostných a depresivních poruch.

Asertivní dovednosti

Ve skupinovém kursu asertivity se naučíte asertivním dovednostem jako jsou dávání a přijímání komplimentů, žádost o laskavost, odmítání druhých (říci NE), reagování na odmítnutí, dávání a přijímání kritiky, naučíte se zvládat a vyjadřovat svou zlost

Metodika nácviku asertivity

Metodika nácviku je vedena v přístupu kognitivně behaviorální terapie (KBT). Po úvodní teoretické prezentaci a následné diskusi si účastníci kursu jednotlivé asertivní dovednosti individuálně vyzkouší přímo v rámci skupiny. Během modelového přehrávání rolí jsou natáčeni na video, na které se mohou okamžitě po nácviku společně s ostatními podívat a od ostatních získat zpětné vazby typu co se ostatním líbilo a co by kdo udělal případně jinak.

Zkuste si odpovědět na následující otázky:

• Umíte otevřeně vyjadřovat své pocity?

• Dokážete druhému naslouchat, aniž byste ho přerušovali?

• Umíte požádat druhé lidi o laskavost?

• Dokážete upřímně pochválit?

• Umíte samozřejmě vést rozhovor s neznámým člověkem?

• Řeknete jasně ne, když to tak cítíte?

• Dokážete kritizovat konstruktivně?

• Vyjadřujete svůj hněv, když se zlobíte?

• Jste schopni někomu říci, že ho máte rádi?

• Umíte se podělit o svou radost?

• Dokážete přijímat kritiku bez odvety nebo sebeobviňování?

 

Ve všech těchto oblastech se asertivita uplatňuje; je to dovednost, které se lze naučit a rozšířit si tak repertoár chování, který máme k dispozici.

 

Kurz proběhne v rámci deseti setkání a  je plně hrazen ze zdravotního pojištění. Před přijetím do skupiny je nutné absolvovat vstupní pohovor s vedoucími terapeutkami Mgr. Sandrou Gembčíkovou a Mgr. Kateřinou Mladou.

Nácvikový kurz asertivity bude začínat na jaře. 

Zavolejte, napište nám nebo vyplňte formulář níže.

(po - čt, 8:00 - 16:00, pá 8:00 - 15:00)