Nácvikový kurz asertivních dovedností

Nácvikový kurz asertivních dovedností

  • Kurz bude probíhat v poradenském centru Psychosomatické kliniky – Salus (Za Hládkovem 20, Praha 6 – Střešovice) – další plánován od 26. 9. 2017
  • Uskuteční se 8 skupinových setkání o počtu max. 10 účastníků
  • 1x týdně, vždy v úterý od 18.00 do 19.30 hod
  • Cena za celý kurs je 3 000 Kč
  • Přihlášení je možné na recepci kliniky, tel. 233 351 741 a 731 620 200 nebo na e-mail: programy@psychosomatika.cz
  • Kurz vedou KBT terapeutky Mgr. Sandra Gembčíková a Mgr. Kateřina Mladá 

Co je asertivita a její význam

Asertivita je způsob přiměřeného sebeprosazování se s plným respektem k právům druhého člověka. Je to umění jednat bez úzkosti, napětí, agrese a zároveň vyjadřovat své pocity, názory a potřeby. Na rozdíl od agresivity upřednostňuje spolupráci a usiluje o porozumění. Být asertivní znamená umět se prosadit, stát si na svých právech a zároveň respektovat práva ostatních.

Váháte-li, zda kurz asertivity může být užitečný zrovna vám, zkuste si odpovědět na následující otázky:
• Umíte otevřeně vyjadřovat své pocity?
• Dokážete druhému naslouchat, aniž byste ho přerušovali?
• Umíte požádat druhé lidi o laskavost?
• Dokážete upřímně pochválit?
• Umíte samozřejmě vést rozhovor s neznámým člověkem?
• Řeknete jasně ne, když to tak cítíte?

• Dokážete kritizovat konstruktivně?
• Vyjadřujete svůj hněv, když se zlobíte?
• Jste schopni někomu říci, že ho máte rádi?
• Umíte se podělit o svou radost?
• Dokážete přijímat kritiku bez odvety nebo sebeobviňování?

Ve všech těchto oblastech se asertivita uplatňuje; je to dovednost, které se lze naučit a rozšířit si tak repertoár chování, jaký máme k dispozici. Pak už je na nás, jaký způsob komunikace v dané situaci zvolíme.

Asertivní dovednosti

Ve skupinovém kursu asertivity se naučíte asertivním dovednostem, jako je dávání a přijímání komplimentů, žádost o laskavost, odmítání druhých (říci NE), reakce na odmítnutí, dávání a přijímání kritiky, nebo vyjadřování pocitů a potřeb. Témata jsou přizpůsobována individuálním potřebám účastníků kurzu.

Metodika nácviku asertivity

Metodika nácviku je vedena v přístupu kognitivně behaviorální terapie (KBT). Po úvodní stručné teoretické prezentaci a následné diskusi si účastníci kurzu jednotlivé asertivní dovednosti vyzkouší přímo v rámci skupiny. V praktických nácvicích spolu s účastníky modelujeme konkrétni situace z jejich života, v nichž si mohou vyzkoušet jiné, adaptivnější, způsoby reagování a na základě zpětných vazeb od ostatních účasntíků a lektorů je dále rozvíjet.

2 komentáře Nácvikový kurz asertivních dovedností

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>