Skupinová kognitivně behaviorální terapie pro úzkostné, depresivní a fobické pacienty

Co je KBT a pro koho je určená

Kognitivně behaviorální terapie (KBT) je účinný psychoterapeutický směr, u něhož se stále zdokonalují specifické postupy pro terapeutickou práci s klienty, které trápí různorodé úzkostné, depresivní, panické, fobické, hypochondrické a obsedantně kompulzivní poruchy. Kognitivní složka KBT je zaměřená na modifikaci myšlení, které ovlivňuje emoční prožívání, a behaviorální část je cílená na změnu pozorovatelného chování a stylu života klienta. Více o KBT např. na: http://www.kbt-pesek.cz/co-je-to-kbt-a-jeji-vyuziti/.

Obsah skupinových sezení

V rámci bloku 15ti skupinových KBT setkání, mezi kterými budou klientům zadávána domácí cvičení, budou probírána a nacvičována mj. následující témata a dovednosti:

Snímek obrazovky 2016-07-27 v 19.38.11

Více o skupinové KBT a jejím využití v léčbě úzkostných a depresivních stavů si můžete přečíst v odborném článku Mgr. Peška a jeho kolegyň Mgr. Gembčíkové a Mgr. Kučové.

Organizační záležitosti (termíny, místo, cena, kontakt)

Skupinová KBT bude probíhat na Psychosomatické klinice, Patočkova 3, Praha. Bude se jednat o 15 skupinových setkání o počtu cca 10 klientů. Skupiny budou probíhat 1x týdně, vždy v pondělí od 19,00 do 20,45 hod. KBT je hrazená zdravotními pojišťovnami. Všichni klienti navíc hradí zálohu v celkové výši 1500 Kč – z této zálohy se strhává částka za absence na skupinových setkáních (za 1 absenci bude strženo z této zálohy 300 Kč jako kompenzace za nevyužité rezervované místo na terapeutické skupině, zbylá částka se na konci terapeutického bloku vrátí klientům).

Skupina od 30. října 2017 je již plná. Další analogický blok 15ti skupinových setkání, do kterého se lze hlásit, bude zahájen 5. března 2018.

Zájemci ať kontaktují Mgr. Romana Peška (pesek@psychosomatika.cz, tel. 605 073 874), který si s nimi před zahájením skupinové terapie domluví první individuální seznamovací setkání na Psychosomatické klinice. Více o Mgr. R. Peškovi na: http://psychosomatika.cz/clanek/mgr-roman-pesek/ nebo http://www.kbt-pesek.cz/o-mne/.

Možnost stáže studentů psychologie nebo psychoterapie jako pozorovatelů na všech 15 setkání KBT skupiny (4000 Kč za všech 15 setkání).

Objednání je možné i přes recepci kliniky – telefonicky na 233 351 741, či 731 620 200, mailem pak na klinika@psychosomatika.cz, či programy@psychosomatika.cz.

Lekce KBT probíhají i v rámci Pobytového denní stacionáře Psychosomatické kliniky a Denního stacionáře ambulantního.