Denní stacionář

Program denního staconáře poskytuje možnost intenzivnější terapeutické práce bez nutnosti hospitalizace.  V průběhu programu mají účastníci možnost zmapovat nejširší souvislosti svých potíží, naučit se lépe rozumět svým psychosomatickým problémům, začít využívat svých schopností a zdrojů k možným změnám a dospět k rozhodnutí o dalším postupu.

Program je primárně určen pro klienty s psychosomatickými obtížemi, mohou jej ale využít i ostatní, kteří budou mít prospěch z některých specifik programu:

 • v době účasti na programu lze zajistit průběžné sledování somatického stavu a konzultace se somatickými lékaři
 • program zahrnuje neverbální, kreativně expresivní terapie, práci s tělem, edukativní část zaměřenou na problematiku psychosomatických souvislostí a verbální skupiny zaměřené na reflexi interakcí a zpracování témat, která se vynoří v průběhu práce
 • větší prostor je vymezený práci s tělem a fyzioterapeutickým postupům

 

IMG_3038

 

Denní stacionář Psychosomatické kliniky je určen pro následující skupiny klientů:

 • pro ty, kteří vstupují do terapie s vědomím obtíží, ale bez nebo s nedostatečným náhledem na jejich psychosociální souvislosti
 • pro ty, kteří absolvují terapii, ale aktuálně se jeví potřeba intenzivnější práce s využitím jiných terapeutických modalit
 • pro ty, kteří ukončili jiný terapeutický program (hospitalizace, intenzivní stacionární program) a potřebují další krátkodobou terapeutickou podporu

Z hlediska diagnózy je denní stacionář určen pro klienty s poruchami nálad; s neurotickými poruchami, poruchami vyvolanými stresem a somatoformními poruchami; s behaviorálními syndromy spojenými s fyziologickými poruchami a somatickými symptomy.
Do stacionáře nemůžeme zařadit klienty, kteří vyžadují intenzivní terapeutické sledování.

INDIKACE:

 • psychosomatické obtíže
 • somatoformní poruchy
 • úzkostné a depresivní stavy
 • poruchy vyvolané stresem
 • behaviorálními syndromy spojenými s fyziologickými poruchami a somatickými symptomy

KONTRAINDIKACE

 • závislost na psychoaktivních látkách (alkohol, léky a další drogy)
 • psychotické onemocnění
 • poruchy příjmu potravy
 • poruchy osobnosti

Organizace programu:

Před zařazením do programu je nutné úvodní setkání s některým z terapeutů Psychosomatické kliniky. Na dobu trvání programu (8 týdnů) je možné vystavit neschopenku.
Program probíhá od úterý do pátku, vždy od 9:00 do 15:00 hodin.

Nejbližší stacionář bude probíhat od 18. dubna 2017 po dobu 8 týdnů. Již teď se můžete přihlašovat na níže uvedených kontaktech. Skupina je tvořena maximálně devíti účastníky.

Stacionář je veden Mgr. Martinem Kloudou a Mgr. Michaelou Lipkovou.

Platby:

Program je hrazen smluvními pojišťovnami Psychosomatické kliniky. Klienti platí 1 000 Kč za celý program na úhradu pomůcek.

UPOZORNĚNÍ: Bohužel naše klinika nemá smlouvu s Revírní bratrskou pokladnou (213), z důvodů vysoké nákladnosti vlastní úhrady tedy jejich pojištěnce do denního stacionáře nemůžeme přijímat.

Objednání:
tel.: 233 351 741, 731 620 20 (recepce)
e-mail: stacionar@psychosomatika.cz, programy@psychosomatika.cz

Orientační začátky následujících otevření stacionáře: lenden, duben a září 2017

Orientační rozvrh stacionáře:

úterý
09:00 – 09:30 Komunita
09:30 – 11:00 Verbální skupina
11:00 – 12:30 Oběd (individuálně, nebo možnost společného vaření)
12:30 – 14:00 Neverbální skupiny
14:15 – 15:00 Autogenní trénink

středa
09:00 – 09:30 Komunita
09:30 – 11:00 Verbální skupina
11:00 – 12:30 Oběd (individuálně, nebo možnost společného vaření)
12:30 – 14:00 Psychoterapie zaměřená na tělo
14:15 – 15:00 Skupinová fyzioterapie

čtvrtek
09:00 – 09:30 Komunita
09:30 – 11:00 Skupinová fyzioterapie
11:00 – 12:30 Oběd (individuálně, nebo možnost společného vaření)
12:30 – 14:00 Arteterapie
14:15 – 15:00 Edukace

15:00 – 16:00 Individuální fyzioterapie

pátek
09:00 – 09:30 Komunita
09:30 – 11:00 Verbální skupina/reflexe týdne
11:00 – 12:30 Oběd (individuálně, nebo možnost společného vaření)
12:30 – 14:30 terapeutická Jóga