Bloková stáž pro studenty psychologie

Stáž je realizována v podobě teoreticko-praktických bloků, resp. seminářů. Skupina studentů je zde seznámena s prostředím Psychosomatické kliniky, s fungováním psychosomatické péče a spolupráce multioborového týmu. Součástí seminárních bloků jsou kazuistiky a analýzy videozáznamů z přímé péče o klienty kliniky a v neposlední řadě také praktické ukázky metod práce s tělem v psychoterapii a reflexe

[…více]

Předatestační příprava psychologů

Specializační vzdělávací program v oboru Klinická psychologie (teoreticko – praktická část)

Psychosomatická klinika je akreditovaným pracovištěm, pro specializační přípravu v oboru klinická psychologie. Poskytuje

výuku v „praktické a teoreticko-praktické části předatestační přípravy v oboru klinická psychologie „ supervizní semináře ( teoreticko-praktická část), které se konají jednou za 14 dní ve čtvrtek od 11.00 do 13.00

[…více]