Fyzioterapie 2. ročník NMgr – 2016/2017

Předmět: KLINICKÁ PSYCHOLOGIE

Místo výuky: Psychosomatická klinika, Patočkova 3, Praha 6.

Čas: ZS, pondělky 11.15 – 12.55 hod.

Forma výuky: přednášky a praktická cvičení.

Hodnocení: Z+Zk. Zkouška formou testu – z obou předmětů v jeden den. V případě nedostatečného výsledku testu proběhne zkouška v opravném termínu ústně.

Podmínky

[…více]