Psychosomatická medicína, ZS 2016/2017

Předmět: PSYCHOSOMATICKÁ MEDICÍNA

Místo výuky: Psychosomatická klinika, Patočkova 3, Praha 6.

Čas: ZS, čtvrtky 13.00 – 16.00 hod.

Forma výuky: přednášky a praktická cvičení.

Podmínky k udělení zápočtu: 100% účast na přednáškách a praktických cvičeních.

Otázky posílejte na e-mailovou adresu vyuka@psychosomatika.cz.

Garant: MUDr. Jaromír Kabát

Datum

Téma

[…více]