Fyzioterapie 2. ročník NMgr – 2016/2017

Předmět: KLINICKÁ PSYCHOLOGIE

Místo výuky: Psychosomatická klinika, Patočkova 3, Praha 6.

Čas: ZS, pondělky 11.15 – 12.55 hod.

Forma výuky: přednášky a praktická cvičení.

Hodnocení: Z+Zk. Zkouška formou testu – z obou předmětů v jeden den. V případě nedostatečného výsledku testu proběhne zkouška v opravném termínu ústně.

Podmínky

[…více]

Psychosomatická medicína, ZS 2016/2017

Předmět: PSYCHOSOMATICKÁ MEDICÍNA

Místo výuky: Psychosomatická klinika, Patočkova 3, Praha 6.

Čas: ZS, čtvrtky 13.00 – 16.00 hod.

Forma výuky: přednášky a praktická cvičení.

Podmínky k udělení zápočtu: 100% účast na přednáškách a praktických cvičeních.

Otázky posílejte na e-mailovou adresu vyuka@psychosomatika.cz.

Garant: MUDr. Jaromír Kabát

Datum

Téma

[…více]

Bloková stáž pro studenty psychologie

Stáž je realizována v podobě teoreticko-praktických bloků, resp. seminářů. Skupina studentů je zde seznámena s prostředím Psychosomatické kliniky, s fungováním psychosomatické péče a spolupráce multioborového týmu. Součástí seminárních bloků jsou kazuistiky a analýzy videozáznamů z přímé péče o klienty kliniky a v neposlední řadě také praktické ukázky metod práce s tělem v psychoterapii a reflexe

[…více]

Předatestační příprava psychologů

Specializační vzdělávací program v oboru Klinická psychologie (teoreticko – praktická část)

Psychosomatická klinika je akreditovaným pracovištěm, pro specializační přípravu v oboru klinická psychologie. Poskytuje

výuku v „praktické a teoreticko-praktické části předatestační přípravy v oboru klinická psychologie „ supervizní semináře ( teoreticko-praktická část), které se konají jednou za 14 dní ve čtvrtek od 11.00 do 13.00

[…více]