Skupina nácviku asertivní komunikace

Umíte otevřeně vyjadřovat své pocity?

Dokážete druhému naslouchat, aniž byste ho přerušovali?

Umíte požádat druhé lidi o laskavost?

Dokážete upřímně pochválit?

Umíte samozřejmě vést rozhovor s neznámým člověkem?

Řeknete jasně ne, když to tak cítíte?

Dokážete kritizovat konstruktivně?

[…více]

Pět večerů s Mindfulness v kontextu terapie zaměřené na tělo

Experimentální dílna Všímavosti: Dovolte abychom Vás pozvali na společná setkávání při zkoumání možností využití všímavosti.

Jaký vliv má bytí v přítomnosti na naše tělo a mysl? Jaký je rozdíl v prožívání při zaměření pozornosti dovnitř a ven? Můžeme prohloubit vnímání našeho těla? Jak vnímáme přítomnost v klidu a jak v

[…více]

Terapeutická skupina pro muže

 

Nabízíme prostor pro hledání, pojmenování a posilování vnitřních pilířů mužské identity.

V každém z nás je kus krále, bojovníka, mága a milovníka.

Pravidelné setkávání terapeutické skupiny je jedenkrát týdně ve čtvrtek od 18:00 do 19:30 hodin.

Nepravidelné zážitkové výjezdy do přírody dle dohody skupiny s cílem překonat

[…více]

Psychoanalyticky orientovaná psychoterapeutická skupina

Poradenské centrum Salus přijímá klienty do psychoanalyticky orientované psychoterapeutické skupiny,

Skupina je vhodná pro ty, kteří trpí různorodými psychickými potížemi – od neurotických (jako jsou např.: úzkosti, deprese, fobie) po potíže osobnostní či vztahové. Je vhodná i pro pacienty s obtížemi, psychosomatického charakteru, motivované k psychoterapeutické léčbě. Přiléhavá jsou i témata osobnostního růstu.

Skupina započala

[…více]

Workshop asertivních dovedností

Zveme Vás na jednodenní workshop nácviku asertivních dovedností, který se uskuteční v dubnu 2017 od 9:00 do 17:00 hod v poradenském centru Salus (termín bude upřesněn po naplnění skupiny zájemců). Kurz je určen všem, kteří se chtějí dozvědět více o zmíněných asertivních dovednostech a zdokonalit se v nich.

– Vyjadřování vlastních názorů a pocitů

[…více]

Nácvikové minikurzy vybraných asertivních dovedností

Na základě nejčastěji poptávaných témat na Nácvikových kurzech asertivních dovedností jsme se rozhodli v tomto roce uspořádat tři workshopy (každý v délce 3 hodiny), které budou zaměřeny na nácvik vždy jedné konkrétní asertivní dovednosti.

Témata a termíny kurzů

„Jak říkat ne“ (13. 5 2016)

„Dávání a přijímání kritiky“ (6. 5. 2016)

„Vyjadřování názorů, pocitů a

[…více]

Skupinová psychoterapie

Terapeutickou skupinu pojímáme jako jedinečný prostor, který nabízí možnost k dobrodružným výpravám za poznáváním a přijímáním sebe sama prostřednictvím setkávání s jinými lidmi.

Gestalt přístup vnímáme spíše než jako neživou metodu jako způsob života podněcující k setkání s druhými lidmi i se sebou. Gestalt nehodnotí a nesnaží se celistvost člověka obsáhnout jednou kategorií či diagnózou.

[…více]

Bodyterapeutická skupina

Ranní skupina: – „Jemně podpůrná“

uzavřená skupina na pojišťovnu (depozit 3000Kč)

pondělí 9.00 – 10.30 polovina září až konec června – Jiří Macháček, následující běh bude otevřen od října 2017 a poběží do konce května 2018, stále jsou k dispozici 3 volná místa – přihlášení je možné na

[…více]

Cesta k svému tělu

 

Dovolujeme si Vám nabídnout vzdělávací seminář zaměřený na rozvíjení vnímání vlastního těla a prohlubování schopnosti naslouchat jeho signálům. V deseti setkáních se budeme postupně věnovat uvědomování si svých potřeb skrze smysly našeho těla. Setkání budou obsahovat sebezkušenostní cvičení propojená s informacemi o tom, jak rozvíjet vnímavost svého těla a jak více porozumět jeho

[…více]

Kurz FOCUSING

Co je focusing?

Je to způsob jak poznávat své pocity, naslouchat jim, být s nimi (i s těmi těžkými), naučit se chápat co nám chtějí říci. Jednoduchá a přirozená metoda, která umožňuje dostat se prostřednictvím tělesných pocitů k jejich smyslu – k tomu, co se s nimi spojuje (kde mají původ). Způsob jak vnímat pocity

[…více]