Pět večerů s Mindfulness v kontextu terapie zaměřené na tělo

Experimentální dílna Všímavosti: Dovolte abychom Vás pozvali na společná setkávání při zkoumání možností využití všímavosti.

Jaký vliv má bytí v přítomnosti na naše tělo a mysl? Jaký je rozdíl v prožívání při zaměření pozornosti dovnitř a ven? Můžeme prohloubit vnímání našeho těla? Jak vnímáme přítomnost v klidu a jak v

[…více]

Workshop asertivních dovedností

Zveme Vás na jednodenní workshop nácviku asertivních dovedností, který se uskuteční v dubnu 2017 od 9:00 do 17:00 hod v poradenském centru Salus (termín bude upřesněn po naplnění skupiny zájemců). Kurz je určen všem, kteří se chtějí dozvědět více o zmíněných asertivních dovednostech a zdokonalit se v nich.

– Vyjadřování vlastních názorů a pocitů

[…více]

Nácvikové minikurzy vybraných asertivních dovedností

Na základě nejčastěji poptávaných témat na Nácvikových kurzech asertivních dovedností jsme se rozhodli v tomto roce uspořádat tři workshopy (každý v délce 3 hodiny), které budou zaměřeny na nácvik vždy jedné konkrétní asertivní dovednosti.

Témata a termíny kurzů

„Jak říkat ne“ (13. 5 2016)

„Dávání a přijímání kritiky“ (6. 5. 2016)

„Vyjadřování názorů, pocitů a

[…více]

Pohybová terapie – skupina léčebné tělesné výchovy

Je čas se přihlásit

Skupina nabízí harmonizační cvičení zaměřené na tělesné vnímání s využitím prvků Feldenkreisovy metody a focusingu. Cvičení probíhá v uzavřené skupině maximálně 8 účastníků. Program je vhodný pro pacienty s psychosomatickými obtížemi. V rámci další tělesné či psychoterapetické léčby se jedná o vhodné doplnění, nebo pozvolný začátek s psychosomatickým přístupem v léčbě chronických obtíží.

Cvičení probíhá

[…více]

Seminář – Naše smysly

(aneb – co můžeme udělat pro sebe)

Dovolujeme si Vám nabídnout podzimní cyklus čtyř na sebe navazujících setkání, kde se budeme věnovat zkoumání způsobů a možností, jak zlepšit kvalitu našeho života skrze rozvíjení vnímání vlastního těla.

Seminář proběhne v těchto termínech: 12. 11., 19. 11., 26. 11., 3. 12. 2014

Vždy v čase od 18:00

[…více]

Cesta k svému tělu

 

Dovolujeme si Vám nabídnout vzdělávací seminář zaměřený na rozvíjení vnímání vlastního těla a prohlubování schopnosti naslouchat jeho signálům. V deseti setkáních se budeme postupně věnovat uvědomování si svých potřeb skrze smysly našeho těla. Setkání budou obsahovat sebezkušenostní cvičení propojená s informacemi o tom, jak rozvíjet vnímavost svého těla a jak více porozumět jeho

[…více]

Bodyterapeutická skupina

Pomocí bodyterapie je možné si v těle uvolnit chronické svalové napětí, což směřuje k obnovení pozornosti k našemu vnitřnímu prožívání, umožňuje hlubší osobní porozumění, pomáhá obnovit vlastní životní energii, nabýt znovu přirozenou spontaneitu, pohyblivost a emoční prožívání. Bioenergetika pomáhá vidět člověka v realitě jeho těla a učí, jak pomocí práce s tělem pozitivně

[…více]

Ženská terapeutická skupina

Terapeutická a sebezkušenostní skupina. Polootevřená, dynamicky orientovaná. Celkový počet 7-10 žen, se vztahovými či psychosomatickými obtížemi.

Do skupinové terapie budou zařazeny prvky pohybové terapie, arteterapie a spirituálního rozvoje. Frekvence setkávání: pravidelně 1x týdně 90 minut, ve čtvrtek 17.30 – 19.00

Terapeuti: MUDr.Ivana Jirmanová, MUDr.Daniela Šroubková

Předběžně se můžete objednat na tel. 233 351 741 nebo

[…více]

Schmittova masáž

je unikátním propojením klasických rehabilitačních metod s postupy vycházejícími z jógy a dalších holistických přístupů, ovlivňuje jak tělesné tak duševní prožívání. Je dobrým prostředkem doplňujícím terapii psychosomatických onemocnění. Je i vhodným doplňkem psychoterapie.

Je vlemi vhodná i tam, kde je třeba zlepšit či pozměnit vnímání vlastního těla. Po určitém časovém odstupu je dobrá k podpoře

[…více]

Fyzikální terapie

Upozornění: – od října 2014 bude fyzikální terapie na Psychosomatické klinice k dispozici pouze na požádání klientů, kteří jsou v péči našich terapeutek a fyzioterapeutek jako rozšířená péče Vodoléčba

Příznivé účinky vodoléčby

Vhodná terapie v přiměřených dávkách působí na tyto systémy:

Krevní oběh Dochází zde k lepšímu prokrvení periferie, tím se sníží tlak krve, což

[…více]