Skupina nácviku asertivní komunikace

Umíte otevřeně vyjadřovat své pocity?

Dokážete druhému naslouchat, aniž byste ho přerušovali?

Umíte požádat druhé lidi o laskavost?

Dokážete upřímně pochválit?

Umíte samozřejmě vést rozhovor s neznámým člověkem?

Řeknete jasně ne, když to tak cítíte?

Dokážete kritizovat konstruktivně?

[…více]

Psychoanalyticky orientovaná psychoterapeutická skupina

Poradenské centrum Salus přijímá klienty do psychoanalyticky orientované psychoterapeutické skupiny,

Skupina je vhodná pro ty, kteří trpí různorodými psychickými potížemi – od neurotických (jako jsou např.: úzkosti, deprese, fobie) po potíže osobnostní či vztahové. Je vhodná i pro pacienty s obtížemi, psychosomatického charakteru, motivované k psychoterapeutické léčbě. Přiléhavá jsou i témata osobnostního růstu.

Skupina započala

[…více]

Pobytový psychosomatický stacionář

Program stacionáře je určen pro pacienty s psychosomatickými obtížemi. Oproti ambulantnímu léčení poskytuje možnost intenzivnější terapeutické práce, nabízí sice ubytování, aby byl dostupnější i pro mimopražské pacienty, nejedná se ale o hospitalizací na nemocničním oddělení. Ubytování má spíše charakter penzionu v hezkém prostředí přírodního parku a přesto v Praze v dobré dostupnosti městské dopravy.

V

[…více]

Pohybová terapie – skupina léčebné tělesné výchovy

Je čas se přihlásit

Skupina nabízí harmonizační cvičení zaměřené na tělesné vnímání s využitím prvků Feldenkreisovy metody a focusingu. Cvičení probíhá v uzavřené skupině maximálně 8 účastníků. Program je vhodný pro pacienty s psychosomatickými obtížemi. V rámci další tělesné či psychoterapetické léčby se jedná o vhodné doplnění, nebo pozvolný začátek s psychosomatickým přístupem v léčbě chronických obtíží.

Cvičení probíhá

[…více]

Skupinová psychoterapie

Terapeutickou skupinu pojímáme jako jedinečný prostor, který nabízí možnost k dobrodružným výpravám za poznáváním a přijímáním sebe sama prostřednictvím setkávání s jinými lidmi.

Gestalt přístup vnímáme spíše než jako neživou metodu jako způsob života podněcující k setkání s druhými lidmi i se sebou. Gestalt nehodnotí a nesnaží se celistvost člověka obsáhnout jednou kategorií či diagnózou.

[…více]

Bodyterapeutická skupina

Ranní skupina: – „Jemně podpůrná“

uzavřená skupina na pojišťovnu (depozit 3000Kč)

pondělí 9.00 – 10.30 polovina září až konec června – Jiří Macháček, následující běh bude otevřen od října 2017 a poběží do konce května 2018, stále jsou k dispozici 3 volná místa – přihlášení je možné na

[…více]

Denní stacionář

Je čas se přihlásit

Program denního staconáře poskytuje možnost intenzivnější terapeutické práce bez nutnosti hospitalizace. V průběhu programu mají účastníci možnost zmapovat nejširší souvislosti svých potíží, naučit se lépe rozumět svým psychosomatickým problémům, začít využívat svých schopností a zdrojů k možným změnám a dospět k rozhodnutí o dalším postupu.

Program je primárně určen pro klienty s psychosomatickými obtížemi, mohou

[…více]

Bodyterapeutická skupina

Pomocí bodyterapie je možné si v těle uvolnit chronické svalové napětí, což směřuje k obnovení pozornosti k našemu vnitřnímu prožívání, umožňuje hlubší osobní porozumění, pomáhá obnovit vlastní životní energii, nabýt znovu přirozenou spontaneitu, pohyblivost a emoční prožívání. Bioenergetika pomáhá vidět člověka v realitě jeho těla a učí, jak pomocí práce s tělem pozitivně

[…více]

Ženská terapeutická skupina

Terapeutická a sebezkušenostní skupina. Polootevřená, dynamicky orientovaná. Celkový počet 7-10 žen, se vztahovými či psychosomatickými obtížemi.

Do skupinové terapie budou zařazeny prvky pohybové terapie, arteterapie a spirituálního rozvoje. Frekvence setkávání: pravidelně 1x týdně 90 minut, ve čtvrtek 17.30 – 19.00

Terapeuti: MUDr.Ivana Jirmanová, MUDr.Daniela Šroubková

Předběžně se můžete objednat na tel. 233 351 741 nebo

[…více]

Skupinová kognitivně behaviorální terapie pro úzkostné, depresivní a fobické pacienty

Co je KBT a pro koho je určená

Kognitivně behaviorální terapie (KBT) je účinný psychoterapeutický směr, u něhož se stále zdokonalují specifické postupy pro terapeutickou práci s klienty, které trápí různorodé úzkostné, depresivní, panické, fobické, hypochondrické a obsedantně kompulzivní poruchy. Kognitivní složka KBT je zaměřená na modifikaci myšlení, které ovlivňuje emoční

[…více]