Skupina nácviku asertivní komunikace

Umíte otevřeně vyjadřovat své pocity?

Dokážete druhému naslouchat, aniž byste ho přerušovali?

Umíte požádat druhé lidi o laskavost?

Dokážete upřímně pochválit?

Umíte samozřejmě vést rozhovor s neznámým člověkem?

Řeknete jasně ne, když to tak cítíte?

Dokážete kritizovat konstruktivně?

[…více]

Pět večerů s Mindfulness v kontextu terapie zaměřené na tělo

Experimentální dílna Všímavosti: Dovolte abychom Vás pozvali na společná setkávání při zkoumání možností využití všímavosti.

Jaký vliv má bytí v přítomnosti na naše tělo a mysl? Jaký je rozdíl v prožívání při zaměření pozornosti dovnitř a ven? Můžeme prohloubit vnímání našeho těla? Jak vnímáme přítomnost v klidu a jak v

[…více]

Terapeutická skupina pro muže

 

Nabízíme prostor pro hledání, pojmenování a posilování vnitřních pilířů mužské identity.

V každém z nás je kus krále, bojovníka, mága a milovníka.

Pravidelné setkávání terapeutické skupiny je jedenkrát týdně ve čtvrtek od 18:00 do 19:30 hodin.

Nepravidelné zážitkové výjezdy do přírody dle dohody skupiny s cílem překonat

[…více]

Psychoanalyticky orientovaná psychoterapeutická skupina

Poradenské centrum Salus přijímá klienty do psychoanalyticky orientované psychoterapeutické skupiny,

Skupina je vhodná pro ty, kteří trpí různorodými psychickými potížemi – od neurotických (jako jsou např.: úzkosti, deprese, fobie) po potíže osobnostní či vztahové. Je vhodná i pro pacienty s obtížemi, psychosomatického charakteru, motivované k psychoterapeutické léčbě. Přiléhavá jsou i témata osobnostního růstu.

Skupina započala

[…více]

Workshop asertivních dovedností

Zveme Vás na jednodenní workshop nácviku asertivních dovedností, který se uskuteční v dubnu 2017 od 9:00 do 17:00 hod v poradenském centru Salus (termín bude upřesněn po naplnění skupiny zájemců). Kurz je určen všem, kteří se chtějí dozvědět více o zmíněných asertivních dovednostech a zdokonalit se v nich.

– Vyjadřování vlastních názorů a pocitů

[…více]

Práce s dotekem v psychosomatice

Seznámení s technikou doteků s protistresovými a uvolňujícími účinky

Kurz je určen pro kolegy a kolegyně z pomáhajících profesí. Účastníci se v průběhu kurzu postupně naučí vnímavosti k vlastnímu tělu a dechu. Seznámí se s účinkem různých druhů doteku a harmonizujících cvičení. Práce a nácvik může probíhat i ve dvojicích, ve skupině maximálně

[…více]

Pobytový psychosomatický stacionář

Program stacionáře je určen pro pacienty s psychosomatickými obtížemi. Oproti ambulantnímu léčení poskytuje možnost intenzivnější terapeutické práce, nabízí sice ubytování, aby byl dostupnější i pro mimopražské pacienty, nejedná se ale o hospitalizací na nemocničním oddělení. Ubytování má spíše charakter penzionu v hezkém prostředí přírodního parku a přesto v Praze v dobré dostupnosti městské dopravy.

V

[…více]

Nácvikové minikurzy vybraných asertivních dovedností

Na základě nejčastěji poptávaných témat na Nácvikových kurzech asertivních dovedností jsme se rozhodli v tomto roce uspořádat tři workshopy (každý v délce 3 hodiny), které budou zaměřeny na nácvik vždy jedné konkrétní asertivní dovednosti.

Témata a termíny kurzů

„Jak říkat ne“ (13. 5 2016)

„Dávání a přijímání kritiky“ (6. 5. 2016)

„Vyjadřování názorů, pocitů a

[…více]

Pohybová terapie – skupina léčebné tělesné výchovy

Je čas se přihlásit

Skupina nabízí harmonizační cvičení zaměřené na tělesné vnímání s využitím prvků Feldenkreisovy metody a focusingu. Cvičení probíhá v uzavřené skupině maximálně 8 účastníků. Program je vhodný pro pacienty s psychosomatickými obtížemi. V rámci další tělesné či psychoterapetické léčby se jedná o vhodné doplnění, nebo pozvolný začátek s psychosomatickým přístupem v léčbě chronických obtíží.

Cvičení probíhá

[…více]

Skupinová psychoterapie

Terapeutickou skupinu pojímáme jako jedinečný prostor, který nabízí možnost k dobrodružným výpravám za poznáváním a přijímáním sebe sama prostřednictvím setkávání s jinými lidmi.

Gestalt přístup vnímáme spíše než jako neživou metodu jako způsob života podněcující k setkání s druhými lidmi i se sebou. Gestalt nehodnotí a nesnaží se celistvost člověka obsáhnout jednou kategorií či diagnózou.

[…více]