Syndrom vyhoření nejen u pomáhajících – aneb jak se pomáháním a prací nezničit

Počet volných míst: 4 Místo konání: Národní ústav pro autismus – Na Truhlářce Pro koho je kurz určen: Pro rodiče,Pro odborníky Lektorské zajištění Mgr. Roman Pešek Počet hodin 16 Akreditace MPSV ČR Pro koho je kurz určen Pro pracovníky v sociálních službách, psychology, sociální pracovníky, zdravotníky a pedagogy. Anotace

Během dvoudenního kurzu jsou

[…více]

Seminář Sebepéče pro pomáhající profese

Dovolujeme si Vám nabídnout seminář pro lidi, kteří pracují v pomáhajících profesích. Pomáhat druhým je krásné, naplňující, ale často také vyčerpávající. Nabídnout pomoc druhým lidem kvalitně můžeme jen tehdy, máme-li sami dostatek energie. Jak se tedy nejprve dobře postarat o sebe, abychom mohli být dobře k dispozici? Jak rozpoznat, že už se přibližujeme k hranici,

[…více]

Stáže pro studenty

kontakt: pro obecné dotazy: klinika@psychosomatika.cz konkrétní přihlášky: kratochvilova@psychosomatika.cz

možnosti stáží:

bloková stáž pro studenty psychologie/psychoterapie 8 týdenní stáž v rámci programu Denního stacionáře s psychosomatickým přístupem roční stáž na Bodyterapeutické skupině večerní (út 17:30 – 19:00) stáž v rámci KBT skupin (večerní skupiny po nebo st, 15 setkání; případně v rámci Pobytového denního psychosomatického stacionáře

[…více]

Kurz biodynamických masáží

Seznámení s technikou doteků s protistresovými a uvolnujícími účinky

Biodynamické masáže vytvořila a praktikovala norská fyzioterapeutka a psychoterapeutka Gerda Boyesen, která má v současné době mnoho pokračovatelů. Tyto masáže aktivizují sebeuzdravující mechanismy, podílejí se na zmírnění projevů stresu v těle, pomáhají uvolnit bolest i harmonizovat mnohé tělesné procesy. Je výhodné je používat při prevenci

[…více]

Bloková stáž pro studenty psychologie

Stáž je realizována v podobě teoreticko-praktických bloků, resp. seminářů. Skupina studentů je zde seznámena s prostředím Psychosomatické kliniky, s fungováním psychosomatické péče a spolupráce multioborového týmu. Součástí seminárních bloků jsou kazuistiky a analýzy videozáznamů z přímé péče o klienty kliniky a v neposlední řadě také praktické ukázky metod práce s tělem v psychoterapii a reflexe

[…více]

Balintovské skupiny pro praktické lékaře a lékaře specialisty

Data konání:

•středa 1. 11. 2017, 17:30 – 20:30

Místo konání:

Psychosomatická klinika, Praha 6, Patočkova 712/3. V areálu kliniky je možnost parkování.

Lektor: MUDr. Romana Hronová Setkání začínají úvodem o metodě. Poté proběhnou samotné Balintovské skupiny (po 90 minutách – ve středečních termínech

[…více]

Balintovské skupiny

LÉKAŘ–PACIENT: LÉKAŘ COBY LÉK

(Balintovské sebezkušenostní semináře)

Kdo ochrání strážce? Kdo uleví těm, co pomáhají?

O tom, že situace praktického lékaře je náročná, přetěžující a stresující, se ví a píše. Méně se však pro to něco konkrétního nabízí. Lékař první linie či prvního kontaktu, chcete-li, musí v omezeném čase vstřebat a vyhodnotit velké množství informací,

[…více]

Pozvánka na balintovské skupiny pro lékaře

Co je to “balintovská skupina”

Balintovské skupiny vznikly v padesátých letech dvacátého století. Jejich zakladatelem byl lékař a psychoanalytik Michael Balint. Skupiny se zaměřují na vztah lékaře a pacienta. Primárně byly skupiny určeny pro praktické lékaře a zdravotní personál, ale mají velice dobré uplatnění i v ostatních pomáhajících profesích.

Přínos pro lékaře

Lékaři, zejména praktičtí,

[…více]