Co je psychosomatika?

Psychosomatika je moderní mezioborový přístup medicíny k péči o lidské zdraví , který se ve světě rozvíjí od 70. let 20. století. Podstatou tohoto přístupu je komplexní pohled na zdraví člověka. Na rozdíl od medicíny hlavního proudu se psychosomatika zabývá současně tělesnou medicínou (soma = tělo) i medicínou duše (psyché = duše) a sleduje

[…více]

S čím vám můžeme pomoci?

Trápí vás dlouhodobé nebo opakované zdravotní obtíže, které se běžnými postupy nedaří léčit? chronické bolesti (hlavy, břicha, zad, kloubů…) chronická únava neurologické problémy gynekologické obtíže kožní problémy nespavost bušení srdce, píchání na hrudi, dušnost, brnění končetin nechutenství nebo nadměrná chuť k jídlu zažívací obtíže jiné zdravotní problémy, které přetrvávají nebo se stále vracejí

K

[…více]

Jak probíhá vyšetření a léčba na klinice?

První návštěva K návštěvě lékaře/terapeuta na Psychosomatické klinice se stačí dostavit jen s několikaminutovým předstihem před sjednanou hodinou. Na recepci v budově kliniky vám poradíme, kde najdete příslušnou ordinaci. Mají-li být služby kliniky hrazeny zdravotní pojišťovnou, přineste prosím s sebou občanský průkaz, kartičku vaší pojišťovny, případně též doporučení od praktického lékaře. Na základě vstupního vyšetření

[…více]

Jak se objednat

Každou vaši návštěvu je třeba předem telefonicky objednat. Klientům, kteří přijdou na kliniku bez objednání, není zpravidla možné péči na počkání zabezpečit.

Recepce kliniky (objednávky a informace) telefon: 233 351 741, 731 620 200

pondělí – čtvrtek 8.00 – 18.00 hod. pátek 8.00 – 15.00 hod.

Jestliže přesně nevíte , který odborný lékař nebo specialista

[…více]

Smlouvy s pojišťovnami

Zdravotní pojišťovny, se kterými má klinika uzavřenou smlouvu:

pro všechny standardní lékařské výkony psychologie, psychiatrie a psychoterapie *)

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR (VZP) – kód 111

Vojenská zdravotní pojišťovna (VoZP) – kód 201

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna – kód 205

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (Zdravotní pojišťovna Škoda) – kód 209

Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR (ZP

[…více]

Ceník služeb a výkonů

(aktualizován ke dni 9. 8. 2016)

platí pro klienty, kteří:

nemají sjednáno zdravotní pojištění se smluvními ZP Psychosomatické kliniky nechtějí vstupovat do zdravotnické databáze jsou indikování ke zdravotním výkonům, které nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění žádají vyšetření nebo zprávu pro mimozdravotnické účely

Psychosomatické vyšetření lékařem se způsobilostí v oboru psychosomatická medicína: (Není hrazeno z

[…více]

Krizová pracoviště a linky důvěry

Krizové centrum RIAPS Chelčického 39, Praha 3 8:00 – 16:00 h linka 222 586 768, po 16:00 h 222 582 151 (kontakt na vedoucího centra: 222 586 768), e-mail: riaps@csspraha.cz. Krizové centrum lze navštívit bez doporučení či předchozího objednání.

Pražská linka důvěry poskytuje nonstop krizovou pomoc a základní poradenství na čísle 222 580 697, e-mailové

[…více]

Stavba v okolí kliniky

Omluvte, prosím, současné provizorní podmínky v okolí kliniky.

Jsou způsobeny stavebními pracemi na tunelovém komplexu Blanka. Jejich postup nemůžeme nijak ovlivnit. Dostavba nových prostorů kliniky byla dokončena v září a jsou k dispozici pro naše klienty.

 

Aktuální záběry kamer ze střechy Psychosomatické kliniky

mo.ttnz.cz – stránky věnované stavbě Městského okruhu – Tunel

[…více]