Vítejte na stránkách psychosomatické kliniky

 

Psychosomatická klinika je smluvním partnerem většiny zdravotních pojišťoven. Nabízí péči hrazenou z prostředků zdravotního pojištění, i nadstandardní služby hrazené přímo pacienty.


Poslání Psychosomatické kliniky:

  • Zajišťovat komplexní terapii pacientům s chronickými obtížemi, kde běžná lékařská péče, která je většinou zaměřena jen na zmírnění příznaků, nepomáhá.
  • Doplňovat systém současné zdravotní péče celostním přístupem k diagnostice, prevenci i terapii.
  • Napomáhat rozvoji psychosomatického myšlení organizací osvěty, pregraduálního a postgraduálního vzdělávání.

Toho dosahuje Psychosomatická klinika a její terapeutický tým aplikací nejnovějších poznatků z oblasti psychosomatiky a neurověd, komplexní terapií navrženou konsiliem odborníků a koordinací další mezioborové spolupráce pod jejich dohledem. Organizací a vedením přednášek, kurzů, školení, pregraduální a postgraduální výuky.

S čím vám můžeme pomoci?

Trápí vás dlouhodobé nebo opakované zdravotní obtíže, které se běžnými postupy nedaří léčit? chronické bolesti (hlavy, břicha, zad, kloubů…) chronická únava neurologické problémy gynekologické obtíže kožní problémy nespavost bušení srdce, píchání na hrudi, dušnost, brnění končetin, nechutenství nebo nadměrná chuť k jídlu, zažívací obtíže, jiné zdravotní problémy, které přetrvávají nebo se stále vracejí.[…]

Jak probíhá vyšetření a léčba na klinice?

První návštěva
K návštěvě lékaře/terapeuta na Psychosomatické klinice se stačí dostavit jen s několikaminutovým předstihem před sjednanou hodinou. Na recepci v budově kliniky vám poradíme, kde najdete příslušnou ordinaci. Mají-li být služby kliniky hrazeny zdravotní pojišťovnou, přineste prosím s sebou občanský průkaz, kartičku vaší pojišťovny, případně též doporučení od praktického lékaře.[…]

Jak se objednat

Každou vaši návštěvu je třeba předem telefonicky objednat. Klientům, kteří přijdou na kliniku bez objednání, není zpravidla možné péči na počkání zabezpečit. Domluvit si návštěvu na klinice je přitom velmi snadné a rychlé. Kontaktujte naši recepci a objednejte se k požadovanému lékaři či terapeutovi na klinice. (V některých případech se dokonce můžete domluvit přímo s lékařem/terapeutem.)[…]

Smlouvy s pojišťovnami

Zdravotní pojišťovny, se kterými má klinika uzavřenou smlouvu:
pro všechny standardní lékařské výkony *)

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR (VZP) – kód 111
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP) – kód 205
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (ZPŠ) – kód 209
Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR (ZP MV ČR) – kód 211
Vojenská zdravotní pojišťovna (VoZP) – kód 201

Ceník služeb a výkonů

(aktualizován ke dni 1.1.2011) platí pouze pro klienty, kteří:
nemají smlouvu s pojišťovnou nechtějí vstupovat do zdravotnické databáze nejsou indikování ke zdravotním výkonům (hrazeným z veřejného zdravotního pojištění) žádají vyšetření nebo zprávu pro mimozdravotnické účely. […]


Rozvoj psychosomatiky, zlepšování kvality péče o pacienty Psychosomatické kliniky a zlepšování podmínek, za kterých je poskytována, můžete podpořit sponzorským darem na účet číslo:
213 998 329/0800 vedený u České spořitelny.

O hodnotu daru je možné snížit základ daně z příjmů, neboť jsou splněny podmínky uvedené v § 15 odst. 8 zákona o daních z příjmů (pro fyzické osoby) nebo v § 20 odst. 8 téhož zákona (pro osoby právnické).
 

Stížnosti a připomínky

Stížnosti a připomínky vyřizuje tým vnitřního auditu a kontroly. Stížnost je možné podat písemně na adresu kliniky, nebo e-mailem na adresu pripominky@psychosomatika.cz

Krizová pracoviště a linky důvěry

Nové prostory na Psychosomatické klinice

V poslední době se zvyšuje zájem o komplexní, celostní přístup, vzrůstá počet pacientů přicházejících na kliniku k vyšetření a terapii, proto musíme rozšiřovat spektrum péče a ambulantní kapacitu kliniky.
V září jsme otevřeli nově přistavěné prostory v sousedství staré budovy kliniky.
Kromě dalších šesti ordinací je otevřena místnost k rehabilitaci, fyzioterapii, kondiční a léčebné tělesné výchově, pohybové terapii atd. Dále je k dispozici vířivka a infrasauna a další zařízení k fyzikální terapii.
Ve větším rozsahu budou pokračovat preventivní, léčebné i seberozvojové programy: kurz asertivity,  skupinová setkání s dramaterapií, pohybová terapie, psychoterapeutické skupiny redukce hmotnosti, bioenergetická cvičení, arteterapie, autogenní trénink, focusing, terapie jógou a další.
V přístavbě je i nová, poměrně prostorná posluchárna pro výuku mediků 1.LF UK, fyzioterapeutů 2.LF UK a psychologů.
Posluchárna bude dále využita i k přednáškám pro praktické lékaře a specialisty zajímající se o bio-psycho-sociální souvislosti nemocí svých pacientů a k tzv. bálintovským skupinám,
Rovněž připravujeme program přednášek pro laiky zajímající se o psychosomatiku a psychoterapii. (Například “Moderní preventivní postupy pro uchování našeho zdraví”.)